Kućište za SN rasklopište

Metalno kućište za SN rasklopište samostojeća je građevina koja se s ugrađenim blokom 24 kV ugrađuje u kabelske 10(20) kV mreže. Ovisno o vrsti bloka 24 kV, ugradnjom takvog razvoda moguće je u pogonu selektivno iskapčanje pojedinih dionica kabelskog voda 10(20) kV ili radijalno  priključenje distribucijske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV na kabelski vod 10(20) kV.

Maksimalne tlocrtne dimenzije su 200x120 cm, a maksimalna ukupna visina od tla iznosi 200 cm. Sastoji se od plastificiranog aluminijskog kućišta i armirano-betonskog temeljnog korita. U metalno kućište  montira se  sklopni blok 24 kV (2VT, 3VT, 3V, 4V). Temeljno korito tlocrtnih je dimenzija 200x120 cm i  visine 100 cm, od čega oko 80 cm korita je ukopano. U stijenke temeljnog  korita ugrađuju se tipski elementi za vodonepropusno uvođenje SN kabela.