Mobilna jednostavna kabelska TS

Mobilna jednostavna kabelska transformatorska stanica (JKTS) 10(20)/0,4 kV  maksimalne snage transformatora do 250 kVA upotrebljava se za privremenu zamjenu postojećih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV (tornjić, stupna TS) u slučaju planiranih održavanja, rekonstrukcija, zamjena ili većih kvarova. Može se upotrijebiti i kao privremena TS za potrebe gradilišta ili za opskrbu električnom energijom kod nekih manifestacija (priredbe, sajmovi, skupovi i slično). Mobilna JKTS kontejnerskog je tipa pa se kamionom može transportirati na željenu lokaciju. Vrijeme transporta i postavljanja vrlo je kratko što bitno utječe na smanjenje trajanja prekida u opskrbi električnom energijom.

Mobilna JKTS tlocrtnih je dimenzija 250x170 cm i visine 180 cm. Sastoji se od dva dijela: plastificiranog aluminijskog kućišta i čeličnog postolja visine 60 cm s izvlačivim nožicama duljine 40 cm. Ispod SN dijela i NN razvoda nalaze se otvori za prolaz SN i NN kabela. Radi zaštite od malih životinja na otvore za prolaz kabela ugrađuju se zaštitni gumeni trakasti elementi. Transformator se ugrađuje u vodonepropusnu limenu tankvanu unutar postolja. Moguće je ispuštanje ulja ako bi došlo do slučajnog izljeva ulja iz transformatora.

Na SN strani mobilna JKTS može biti opremljena SN osiguračima i odvodnicima prenapona ili SN blokom s osiguračima (do 2VT). NN razvod sastoji se od dovodnog transformatorskog polja (prekidač ili osigurač-sklopka) i 5 odvodnih polja (osigurač-sklopke). Za pogonska mjerenja ugrađuje se mjerni terminal. U ormaru javne rasvjete nalazi se oprema za mjerenje potrošnje električne energije javne rasvjete. Prema zahtjevu naručitelja mogu se u NN razvod dodatno ugraditi strujni mjerni transformatori za sumarno mjerenje te pripremiti ožičenje i mjesto za ugradnju PLC koncentratora i brojila za sumarno mjerenje.