Niskonaponski osigurači i pribor

NN rastalni ulošci

D rastalni ulošci upotrebljavaju se u industrijskim, poslovnim i sličnim instalacijama. D rastalni ulošci upotrebljavaju se kao najpouzdanija zaštita protiv preopterećenja i kratkih spojeva u električnim instalacijama, upravljačkim i signalnim krugovima, a također i za zaštitu elektromotorskih instalacija. Upotrebljavati ih može i nestručna osoba. Cjelokupni sustav D sadrži kompletan opseg od pet fizičkih dimenzija DI, DII, DIII, DIV i DV rastalnih uložaka.

 

Nazivna struja: 2 – 25 A

Karakteristika: DZ, gG

Tip: D

Nazivni AC napon: 500 V

Nazivni DC napon: 250 V

Veličina: DI

Nazivna struja: 80 – 100 A

Karakteristika: DZ, gG

Tip: D

Nazivni AC napon: 500  V

Nazivni DC napon: 250  V

Veličina: DIV

Nazivna struja: 2 – 25 A

Karakteristika: DZ, gG

Tip: D

Nazivni AC napon: 500  V

Nazivni DC napon: 250  V

Veličina: DII

Nazivna struja: 125 – 200 A

Karakteristika: DZ, gG

Tip: D

Nazivni AC napon: 500  V

Nazivni DC napon: 250  V

Veličina: DV

Nazivna struja: 2 – 63 A

Karakteristika: DZ, gF, gG

Tip: D

Nazivni AC napon: 500  V, 690  V, 750  V, 1200  V

Nazivni DC napon: 250  V, 600  V

Veličina: DIII

 

 

Osnove osigurača

Osnove osigurača EZN, EZV

*EZV – za pričvršćenje vijcima
*EZN – za montažu na noseću letvu
*ZP – osnova sa zaštitnim poklopcem
*UZ – za pričvršćenje vijcima
*UZN – za montažu na noseću letvu

1-polne osnove

In [A] 25; navoj E27

In [A] 63; navoj E33

Tip:

EZV 25, EZN 25, EZ, TZ, UZ, UZN, EZR...

3-polne osnove

In [A] 25; navoj E27

In [A] 63; navoj E33

Tip:

EZV 25/3, EZN 25/3, EZV 25/3, EZN 25/3

 

D osnove nove generacije

EZR 25

In [A] 25; Dovod 35; Odvod 1–10

EZR 63

In [A] 63; Dovod 35; Odvod 2.5–25

EZV GS

In [A] 25 Dovod 1-10; Odvod 1–10

In [A] 63 Dovod 2.5-25; Odvod 2.5–25

PRIBOR

Zaštitni pokrov GB25.1, GB25.3, GB63-52, GB 63-60

Montažna ploča GSA 25, GSA 63

 

Pribor

Kalibarski prsten

VD II za osnovu E27
In [A]: 2 – 25

VD III za osnovu E33
In [A]: 35 – 63

Kapa osigurača D

K DII
In [A] 25; Navoj E27

K DIII
In [A] 63; Navoj E33

1-polni zaštitni poklopac za osnovu osigurača

tip: D01V, D01N, D02V, D02N

3-polni zaštitni poklopac za osnovu osigurača

tip: D01V/3, D01N/3 002251004 17 14/280 D02V/3, D02N/3