Niskonaponski strujni mjerni transformatori

Niskonaponski strujni mjerni transformatori upotrebljavaju se za transformiranje mjerene struje na iznos prilagođen mjernim i zaštitnim uređajima te mjernim instrumentima. Osnovne značajke su im primarna i sekundarna nazivna struja, nazivna snaga, razred točnosti, prošireni mjerni opseg i faktor sigurnosti.

Ugrađuju se u priključno-mjerne ormariće (poluizravno mjerenje potrošnje električne energije) te NN razvode distribucijskih i industrijskih TS 10(20)/0,4 kV (poluizravno mjerenje potrošnje električne energije, nadstrujna zaštita i pogonska mjerenja).