Razvodni i priključno-mjerni ormari

Razvodni i priključno-mjerni ormari upotrebljavaju se za razvod električne energije u distribucijskim niskonaponskim mrežama te za priključenje objekata s kabelske i nadzemne mreže niskog napona i to trajnog ili privremenog karaktera.

Razvodni i priključno-mjerni ormari upotrebljavaju se u distribucijskim  mrežama sljedećih karakteristika:

     – nazivni napon Un=400/230 V

     – granice faznih napona na mjestu predaje: 207 V – 253 V

     – nazivna struja In do 400 A

     – nazivna frekvencija f=50 Hz.

Namijenjeni su za distribuciju električne energije pod normalnim pogonskim uvjetima:

    – temperatura okoliša ne prelazi 40 °C

    – minimalna temperatura ne prelazi –25 °C

    – nadmorska visina do 2000 m

    – prisutno sunčevo zračenje znatne jačine i trajanja

    – neizravni udari munje porijekla iz nadzemne napojne mreže NN

    – moguće prisustvo vode: mogućnost prskanja vode u svim pravcima

    – moguća prisutnost prašine

    – moguća prisutnost korozijskih (posolica) ili prljajućih tvari atmosferskog porijekla

    – zanemariv elektromagnetski, elektrostatički i ionizacijski utjecaj.

Predviđeni su za izravno ukopavanje u zemlju ili u kabelski kanal (samostojeći ormari), za vanjsku ugradnju u fasadni zid objekta ili u ogradni zid (kućni priključno-mjerni ormarići) ili za ugradnju na/u objektu (kućni priključno-tavanski ormarići).

 

1. SAMOSTOJEĆI RAZVODNI I PRIKLJUČNO-MJERNI ORMARI

 

Samostojeći priključno-mjerni ormari

Samostojeći priključno-mjerni ormari služe za trajno ili privremeno priključenje objekata s kabelske ili nadzemne mreže niskog napona.

Samostojeći priključno-mjerni ormar u jednom ormaru objedinjuje funkciju priključenja s niskonaponske mreže presjeka priključnih kabela od 16 mm2 do 150 mm2 i funkciju izravnog mjerenja potrošnje električne energije objekta (broj mjerenja prema zahtjevu kupca).

Samostojeći priključno-mjerni ormari predviđeni su za samostalnu ugradnju, fizički izdvojeno od stambenog ili poslovnog objekta. Sastoje se od kućišta ormara s vratima na prednjoj strani, podnožja i temeljne ploče. Kućišta i vrata ormara moraju biti izrađeni od atestiranog izolacijskog UV stabiliziranog samogasivog materijala. Vrata ormara moraju imati prozorčiće, otporne na UV zrake i toplinu, za kontrolu i očitavanje mjernih uređaja.

 

Samostojeći priključno-mjerni ormari za poluizravno mjerenje

Samostojeći priključno-mjerni ormari za poluizravno mjerenje služe za trajno ili privremeno priključenje objekata s kabelske ili nadzemne mreže niskog napona.

Samostojeći priključno-mjerni ormar za poluizravno mjerenje u jednom ormaru objedinjuje funkciju priključenja s niskonaponske mreže presjeka priključnih kabela od 70 mm2 do 185 mm2 i funkciju poluizravnog mjerenja potrošnje električne energije objekta (preko strujnih mjernih transformatora od 100A/5A do 400/5A).

Samostojeći priključno-mjerni ormari za poluizravno mjerenje predviđeni su za samostalnu ugradnju, fizički izdvojeno od stambenog ili poslovnog objekta. Sastoje se od kućišta ormara s vratima na prednjoj strani, podnožja i temeljne ploče. Kućišta i vrata ormara moraju biti izrađeni od atestiranog izolacijskog UV stabiliziranog samogasivog materijala. Vrata ormara moraju imati prozorčiće, otporne na UV zrake i toplinu, za kontrolu i očitavanje mjernih uređaja.

 

Samostojeći razvodni i priključno-mjerni ormari

Samostojeći razvodni i priključno-mjerni ormari služe za razvod električne energije u distribucijskim niskonaponskim mrežama te za priključenje objekata s kabelske mreže niskog napona.

Samostojeći razvodni i priključno-mjerni ormar u jednom ormaru objedinjuje funkciju razvoda električne energije te funkciju priključenja i izravnog mjerenja potrošnje električne energije objekta (broj izvoda i broj mjerenja prema zahtjevu kupca).

Samostojeći razvodni i priključno-mjerni ormari predviđeni su za samostalnu ugradnju, fizički izdvojeno od stambenog ili poslovnog objekta. Sastoje se od kućišta ormara s vratima na prednjoj strani, podnožja i temeljne ploče. Kućišta i vrata ormara moraju biti izrađeni od atestiranog izolacijskog UV stabiliziranog samogasivog materijala. Vrata ormara za kontrolu i očitavanje mjernih uređaja moraju imati prozorčiće, otporne na UV zrake i toplinu.

 

Samostojeći razvodni i priključno-mjerni ormari za poluizravno mjerenje

Samostojeći razvodni i priključno-mjerni ormari za poluizravno mjerenje služe za razvod električne energije u distribucijskim niskonaponskim mrežama te za priključenje objekata s kabelske mreže niskog napona.

Samostojeći razvodni i priključno-mjerni ormar za poluizravno mjerenje u jednom ormaru objedinjuje funkciju razvoda električne energije (broj izvoda prema zahtjevu kupca) te funkciju priključenja i poluizravnog mjerenja potrošnje električne energije objekta (preko strujnih mjernih transformatora od 100A/5A do 400/5A).

Samostojeći razvodni i priključno-mjerni ormari za poluizravno mjerenje predviđeni su za samostalnu ugradnju, fizički izdvojeno od stambenog ili poslovnog objekta. Sastoje se od kućišta ormara s vratima na prednjoj strani, podnožja i temeljne ploče. Kućišta i vrata ormara moraju biti izrađeni od atestiranog izolacijskog UV stabiliziranog samogasivog materijala. Vrata ormara za kontrolu i očitavanje mjernih uređaja moraju imati prozorčiće, otporne na UV zrake i toplinu.

 

Samostojeći razvodni ormari

Samostojeći razvodni ormari služe za razvod električne energije (broj izvoda prema zahtjevu kupca) u distribucijskim niskonaponskim mrežama.

Samostojeći razvodni ormari predviđeni su za samostalnu ugradnju. Sastoje se od kućišta ormara s vratima na prednjoj strani, podnožja i temeljne ploče. Kućišta i vrata ormara najčešće se izrađuju od atestiranog izolacijskog UV stabiliziranog samogasivog materijala. Prema posebnom zahtjevu kupca ormar se može izraditi i od inox lima debljine najmanje 1,5 mm.

 

Kabelski mjerni razdjelni ormari javne rasvjete

Kabelski mjerno razdjelni ormari javne rasvjete služe za priključenje, mjerenje i razvod javne rasvjete u distribucijskim niskonaponskim mrežama.

Kabelski mjerno razdjelni ormar javne rasvjete u jednom ormaru objedinjuje funkciju priključenja, razvoda (broj izvoda prema zahtjevu kupca) i izravnog mjerenja potrošnje električne energije javne rasvjete. Imaju dva odvojena dijela (dio za distributera i dio za korisnika javne rasvjete). 

Kabelski mjerno razdjelni ormari javne rasvjete predviđeni su za samostalnu ugradnju. Sastoje se od kućišta ormara s vratima na prednjoj strani, podnožja i temeljne ploče. Kućišta i vrata ormara moraju biti izrađeni od atestiranog izolacijskog UV stabiliziranog samogasivog materijala.

 

2. KUĆNI PRIKLJUČNO-MJERNI ORMARIĆI

Kućni priključno-mjerni ormarići služe za  priključenje objekata s kabelske ili nadzemne mreže niskog napona.

Kućni priključno-mjerni ormarić u jednom ormaru objedinjuje funkciju priključenja s niskonaponske mreže presjeka priključnih kabela od 16 mm2 do 50 mm2 i funkciju  izravnog mjerenja potrošnje električne energije objekta (broj mjerenja prema zahtjevu kupca).

Kućni priključno-mjerni ormarići predviđeni su za vanjsku ugradnju u fasadni zid objekta ili u ogradni zid. Sastoje se od kućišta ormara s vratima. Kućišta i vrata ormarića moraju biti izrađeni od atestiranog izolacijskog UV stabiliziranog samogasivog materijala. Vrata ormarića moraju imati prozorčiće, otporne na UV zrake i toplinu, za kontrolu i očitavanje mjernih uređaja.

 

3. KUĆNI PRIKLJUČNI TAVANSKI ORMARIĆI

Kućni priključni tavanski ormarići služe za jednofazno ili trofazno priključenje objekata s  nadzemne mreže niskog napona presjeka priključnih kabela od 16 mm2 do 50 mm2.

Kućni priključni tavanski ormarići predviđeni su za ugradnju na/u objektu. Sastoje se od kućišta ormarića i vrata (poklopca). Kućišta i vrata ormarića moraju biti izvedeni u protupožarno-sigurnosnoj izvedbi od aluminijske legure AlSi12.