Stupna čelično-rešetkasta TS ili TS na betonskom stupu

Čelično-rešetkasta ili betonska stupna transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV maksimalne snage transformatora do 250 kVA po namjeni distribucijska je  transformatorska stanica. Predviđena je kao krajnja TS.

Na SN strani stupna TS oprema se SN osiguračima i odvodnicima prenapona. NN razvod sastoji se od dovodnog transformatorskog polja (prekidač ili osigurač-sklopka) i 5 odvodnih polja (osigurač-sklopke). Za pogonska mjerenja ugrađuje se mjerni terminal. U ormaru javne rasvjete nalazi se oprema za mjerenje potrošnje električne energije javne rasvjete. Prema zahtjevu naručitelja mogu se u NN razvod dodatno ugraditi strujni mjerni transformatori za sumarno mjerenje te pripremiti ožičenje i mjesto za ugradnju PLC koncentratora i brojila za sumarno mjerenje.