Sustavi zaključavanja

Sustavi zaključavanja primjenjuju se u elektroenergetskim tvrtkama radi zaštite i kontrole ulaska u elektroenergetske objekte (transformatorske stanice, srednjonaponska rasklopišta, niskonaponski razvodni ormari, priključno-mjerni ormarići, linijski rastavljači) ili u pogonsko-poslovne objekte. Sustav zaključavanja ima razine kako bi se pojedinim ključevima onemogućilo otvaranje određenih brava (hijerarhijska struktura otvaranja). Uporabom samo jedne vrste ključa otvaraju se svi tipovi cilindara što znači da se svi cilindri, bravice i lokoti na području određene tvrtke mogu (ili neki ne mogu što ovisi o razini ključa) otvarati istim ključem.

Elementi sustava zaključavanja su tipski ključevi (najčešće sustav glavnog i skupnog ključa s mehaničkom bravom po grupama objekata prema zahtjevu naručitelja) te lokoti, bravice, polucilindri i cilindri. Elementi mehanizama označavaju se tipskom oznakom prema zahtjevu naručitelja. Ponuđeni sustavi zaključavanja imaju mogućnost naknadnog proširenja.

Tipski ključevi služe samo za potrebe pojedinog naručitelja i nisu slobodno dostupni na  tržištu (apsolutna nemogućnost kopiranja osim kod ovlaštenog dobavljača ključeva).  Izrađuju se od nehrđajućeg kromiranog metala, otpornog na udarce i lomove, minimalne tvrdoće 14 HB. Svaki ključ ima svoju šifru prema kojoj se on vodi u evidenciji i prema kojoj se dodjeljuje pojedinoj osobi kako bi se u svakome trenutku znalo koja osoba posjeduje koji ključ.

Osnovne značajke lokota, bravica, polucilindara i cilindara su mogućnost ugradnje u postojeće brave i vrata, uključivi su u jedan sustav zaključavanja te imaju zaštitu protiv bušenja i zaštitu protiv „češljanja“. Izrađuju se od nehrđajućih materijala (mesing, nikal, kaljeni čelik).

Elementi sustava zaključavanja označavaju se prema normativnom dokumentu HRN EN 1303. Oznake se nalaze u pratećoj dokumentaciji na ambalaži i na samom proizvodu. Označavanje  sadržava naziv proizvođača, tipsku oznaku naručitelja, oznaku standarda te godinu i tjedan proizvodnje.

Garancija na bilo koji element sustava zaključavanja iznosi najmanje 2 godine od datuma isporuke, dok je garantirani servis i isporuka bilo kojeg elementa sustava zaključavanja najmanje 20 godina od datuma potpisivanja ugovora.