Končar - SN vakuumski prekidači i rastavljači

Vakuumski prekidači 12 kV – 38 kV za unutarnju ugradnju – serija VK

Vakuumski prekidač serije VK (kompaktna izvedba) primjeren je potrebama domaće elektrodistribucijske mreže, a dobro se uklapa i u industrijska postrojenja.

Vakuumski prekidači serije VK zasnovani su na najnovijoj generaciji vakuumskih komora, minimalnih dimenzija i masa. Predviđeni su za unutarnju ugradnju, a grade se za nazivne napone do 38 kV, prekidne/uklopne moći 40/100 kA, te nazivne struje do 3150 A, s polovima u izolacijskim cijevima kao nosačima primarnog strujnog kruga. Izvedeni su kao tropolne jedinice, a dostupne su i posebne jednopolne izvedbe. Prekidači su konstruirani i ispitani u skladu s IEC 62271-100.

 

Rastavljači srednjeg napona za unutarnju ugradnju – serije Ru

Rastavljači za unutarnju ugradnju serije Ru dizajnirani su, proizvedeni i ispitani prema zahtjevima norme IEC 62271-102.

Standardne izvedbe grade se kao jednopolne i tropolne jedinice, predviđene za ručno upravljanje s pomoću stremenastog ili motornog pogona.

Standardne izvedbe rastavljača serije Ru grade se za nazivne napone do 38 kV i nazivne struje do 2500 A. Kao tropolne jedinice predviđene za ručno upravljanje s pomoću stremenastog pogona (poseban katalog stremenastih pogona i pribora) ili elektromotornog pogona EMP 25 (poseban katalog).

Rastavljači mogu biti opremljeni noževima za uzemljenje na strani razdvajanja ili na strani okretišta glavnih noževa. Glavni noževi i noževi za uzemljenje međusobno su blokirani pouzdanom mehaničkom blokadom, tako da se istodobno jedni i drugi ne mogu nalaziti u zatvorenom položaju.

 

Rastavne sklopke srednjeg napona za unutarnju ugradnju – serija RSN

Rastavna sklopka klasični je sklopni aparat koji može uključivati i isključivati struje opterećenja do visine nazivne struje, uz cos = 0,7, zatim struje neopterećenih transformatora, kabela i nadzemnih vodova te struje koje teku u zatvorenoj petlji.

U slučaju kvara rastavna sklopka može uključiti i voditi kratko vrijeme struje kratkog spoja, ali ih ne može prekidati. Kratki spoj može prekidati rastavna sklopka s prigrađenim SN osiguračima, pri čemu pregaranje osigurača u bilo kojoj fazi automatski izaziva tropolno isključenje aparata. U otvorenom položaju rastavna sklopka udovoljava uvjetima rastavljanja za rastavljač, tj. između otvorenih kontakata sklopke postoji propisan vidljiv izolacijski razmak. To omogućuje primjenu rastavne sklopke na mjestima gdje se primjenjuju rastavljači, pri čemu ona može preuzeti i sva sklapanja nazivne struje koja se inače obavljaju prekidačima. Kombinacija sklopka-osigurač uspješno zamjenjuje kombinaciju prekidač-rastavljač na mjestima s manjom strujom opterećenja i gdje nisu postavljeni zahtjevi za brzo ponovno uključenje.

 

Rastavne sklopke serije RSN proizvode se u sljedećim izvedbama za ugradnju na zid:

n (normalna izvedba) – ugradnja na stražnji zid ćelije

b (bočna izvedba) – ugradnja na bočni zid ćelije

s (stražnja izvedba) - ugradnja na prednji zid ćelije; na poseban zahtjev naručitelja.

 

Noževi za uzemljenje mogu se prigraditi na bilo koju od navedenih izvedbi s gornje ili donje strane.