Linijski rastavljači

  • 24 kV, 630 A
  • kompozitni i epoksidni izolatori

 

Linijski rastavljači i rastavne sklopke (rastavljač s prigrađenom komorom za gašenje luka) 24 kV/630 A sklopni su aparati koji se ugrađuju pri izgradnji, održavanju i rekonstrukciji nadzemnih vodova 10(20) kV na drvenim, betonskim ili čelično-rešetkastim stupovima. Ovisno o mjestu i načinu ugradnje, njihovom primjenom moguće je odvajanje (linijski rastavljač) ili iskapčanje (rastavna sklopka) pojedinih dionica nadzemnog voda 10(20) kV te radijalno  priključenje distribucijske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV na nadzemni vod 10(20) kV.

Prema zahtjevu naručitelja linijski rastavljači i rastavne sklopke isporučuju se u različitim izvedbama (6 ili 9 kompozitnih ili epoksidnih izolatora, različiti razmaci polova, horizontalna ili vertikalna montaža, s prigrađenim uzemljivačem, s prigrađenom konzolom za odvodnike prenapona itd.).