Jednostavna kabelska TS

Jednostavna kabelska transformatorska stanica (JKTS) 10(20)/0,4 kV maksimalne snage transformatora do 250 kVA po namjeni distribucijska je transformatorska stanica. Predviđena je kao krajnja ili prolazna TS, za kabelski priključak na SN i NN strani.

JKTS tlocrtnih je dimenzija 250x170 cm i visine 190 cm. Sastoji se od dva dijela: plastificiranog aluminijskog kućišta i temeljnog vodonepropusnog armirano-betonskog korita visine 100 cm, od čega oko 80 cm korita je ukopano. Kućište sadrži prostor za smještaj SN i NN opreme te za energetski transformator. U stijenke temeljnog  korita ugrađuju se tipski elementi za vodonepropusno uvođenje SN i NN kabela, a pregrađeni dio korita služi za prihvat eventualno isteklog ulja iz transformatora.

Na SN strani JKTS može biti opremljena SN osiguračima i odvodnicima prenapona ili SN blokom s osiguračima (do 2VT). NN razvod sastoji se od dovodnog transformatorskog polja (prekidač ili osigurač-sklopka) i 5 odvodnih polja (osigurač-sklopke). Za pogonska mjerenja ugrađuje se mjerni terminal. U ormaru javne rasvjete nalazi se oprema za mjerenje potrošnje električne energije javne rasvjete. Prema zahtjevu naručitelja mogu se u NN razvod dodatno ugraditi strujni mjerni transformatori za sumarno mjerenje te pripremiti ožičenje i mjesto za ugradnju PLC koncentratora i brojila za sumarno mjerenje.