PAMETNI IoT UREĐAJ iRAM

- za daljinski nadzor i naprednu analizu električnih mreža i odvodnika prenapona 

Uz sufinanciranje EU u tijeku je razvoj projekta iRAM. Riječ je o sveobuhvatnom sustavu za nadzor srednjonaponskih i visokonaponskih odvodnika prenapona. Sastoji se od inteligentnog odvodnika prenapona s integriranim mjernim i komunikacijskim modulom preko kojeg se povezuje više takvih odvodnika tvoreći IoT mrežu. Mjerni podaci se preko RAM-Centra šalju na medij po želji kupca. Inteligentni odvodnik prenapona iRAM prvi je takav odvodnik na svjetskom tržištu odvodnika prebapona.

           

iRAM – konačni cilj projekta

Razvija se novi proizvod – inteligentni sustav za daljinsko upravljanje električnim odvod­nicima i analizu podataka.

Sustav se sastoji od tri ključne komponente:

    1. inteligentnog odvodnika koji nadograđuje standardni odvodnik s modulom za prikupljanje podataka i komunikaciju 

    2. gateway uređaja za prikupljanje podataka s inteligentnih odvodnika i lokalnu analizu (on edge)

    3. cloud platforme za izvođenje složenih analiza temeljenih na mikrolokaciji odvodnika (prediktivno održavanje, odvodnik za određivanje stanja, kontrola                  parametara okoliša i masovna analiza podataka za upravljanje elektroenergetskom mrežom).

 

iRAM javlja sljedeće parametre:

    1. vrijednost omske komponente struje curenja (u skladu s IEC 60099-5)

    2. povišenu temperaturu okoliša (indikator požara)

    3. nagib  

    4. prekid napajanja (prisutnost napona)

    5. broj atmosferskih pražnjenja i detekciju ostalih prenapona u mreži zbog pogonskih manipulacija 

    6. oštećenje odvodnika (prevelika struja curenja ili proboj)

    7. lokaciju pogonskog događaja ili kvara s uputama za put do lokacije.

Aplikacija RAM-Center (u izradi)

    1. Primanje obavijesti o trenutačnom stanju instaliranih odvodnika prenapona

    2. Primanje push obavijesti u slučaju prekoračenja vrijednosti praga struje curenja, kvara odvodnika ili fizičkog oštećenja

    3. Dodavanje fotografija i specifikacija o mjestu ugradnje

    4. Upravljanje postavkama uređaja iRAM i mogućnost bežične nadogradnje uređaja novim funkcijama

    5. GPS lokacija instaliranih uređaja i izravna navigacija