SN sklopni blokovi (RMU)

  • s osiguračem u transformatorskom polju
  • s prekidačem u transformatorskom polju
  • različite konfiguracije SN sklopnih blokova (VP, TP, SP, KT, MP, OP, K) s osiguračem/prekidačem u transformatorskom polju

Kompaktni metalom oklopljeni i plinom izolirani sklopni blokovi za sekundarnu distribuciju (RMU) 24 kV/630 A namijenjeni su za ugradnju u kabelske distribucijske i industrijske TS 10(20)/0,4 kV. SN blokovi sadrže vodna (VP) i transformatorska (TP) polja pri čemu TP mogu biti s osiguračima ili prekidačem. SN blokovi mogu biti i s konfiguracijom prema posebnom zahtjevu naručitelja s različitim vrstama polja (VP, TP, SP, KT, EP, MP, OP, K). SN blokovi mogu se dodatno opremiti indikatorima kvara te motornim pogonom za upravljanje sklopnim aparatima.