SN stakleni izolatori

Visokokvalitetni stakleni izolatori proizvođača SEDIVER dizajnirani su, proizvedeni i testirani u skladu s najvišim standardima. Osiguravaju izolaciju dalekovoda i omogućuju nesmetan protok električne energije od proizvođača do krajnjih korisnika.

Izolatori imaju dvije osnovne funkcije:  osiguravaju električnu izolaciju i mehanička su potpora naprezanjima koja stvaraju vodiči. Odlično su  rješenje za izmjenične (AC) i istosmjerne (DC) dalekovode do 1000 kV u različitim uvjetima okoliša.

Glavne prednosti staklenih izolatora su električna i mehanička pouzdanost te kvaliteta koja garantira dugi životni vijek bez starenja.

Visoka čistoća SEDIVER stakla i visok stupanj otpornosti omogućuju jednostavan transport, rukovanje i montažu na licu mjesta te jamče pouzdanu opskrbu električnom energijom u svim pogonskim uvjetima.

Pri uporabi staklenih izolatora dovoljan i nepogrešiv je vizualni pregled bez potrebe penjanja i upotrebe instrumenata čime se smanjuju troškovi održavanja i nadzora dalekovoda.

KATALOG

 https://www.sediver.com/wp-content/uploads/Sediver-toughened-glass-insulators-for-HVAC-applicationsC11-2017-2.pdf

 

STAKLENI KAPASTI IZOLATORI

Stakleni kapasti izolatori mehaničke prekidne sile od 40 kN do 840 kN (AC), odnosno od 70 kN do 840 kN (DC) upotrebljavaju se za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje dalekovoda nazivnog napona do 1000 kV.

Odabir odgovarajućeg profila izolatora  za različite uvjete okoliša:

  1. STANDARDNI PROFIL – za niska i srednja onečišćenja
  2. FOG PROFIL – karakteriziraju ga dugačka i široko razmaknuta donja rebra koja sprječavaju spajanje lukova susjednih rebara. Namijenjeni su za upotrebu u morskim obalnim područjima i u uvjetima većeg onečišćenja.

 

STAKLENI POTPORNI IZOLATORI

Stakleni potporni izolatori upotrebljavaju se za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje distribucijskih dalekovoda nazivnog napona 10 kV i 20 kV pod normalnim radnim uvjetima (do 1000 m nadmorske visine, za lakša i srednja onečišćenja, temperaturno područje primjene od –20 ⁰C do +40 ⁰C).

 Predviđeni su za prihvat Al/Fe užadi 120/20 mm2,  95/15 mm2, 70/12 mm2, 50/8 mm2, 35/6 mm2 i 25/4 mm2.

 

STAKLENI IZOLATORI SA SLIKONSKIM PREMAZOM

SEDICOAT stakleni izolatori sa silikonskim premazom  jedinstveno su rješenje koje smanjuje utjecaj okoliša na izolaciju objedinjujući  pozitivne značajke staklenih i kompozitnih izolatora.

U uvjetima povećanog onečišćenja, na površini izolatora se djelovanjem vlage talože čestice onečišćenja ili posolice koje s vremenom uzrokuju preskoke i  iskrenje. Da bi se smanjio ili spriječio rizik od preskoka potrebno je često pranje staklenih ili keramičkih  izolatora, što iziskuje dodatne troškove i angažman održavanja.

SEDICOAT stakleni izolatori sa silikonskim premazom objedinjuju odlična hidrofobna  svojstva kompozita uz pouzdane i dokazane prednosti staklenih izolatora (najviša čistoća, jednostavna i pouzdana vizualna provjera ispravnosti, dugi životni vijek i siguran rad dalekovoda).

Nešto su skuplje rješenje u trenutku nabave, ali srednjoročno je isplativo  zbog niskih troškova održavanja (bez potrebe pranja izolatora, bez neplaniranih prekida i iskapčanja).

KATALOG

https://www.sediver.com/wp-content/uploads/2020-Sedicoat-Flyer-ENG.pdf