Srednjonaponski mjerni transformatori

Srednjonaponski mjerni transformatori ugrađuju se u mreže naponske razine od 3,6 kV do 52 kV. Kao izolacijsko sredstvo upotrebljava se  papir impregniran uljem ili visokokvalitetna epoksidna smola odličnih izolacijskih i mehaničkih svojstava, lijevana pod visokim vakuumom. Transformatori se projektiraju i proizvode u skladu s odgovarajućim normama.

 

STRUJNI MJERNI TRANSFORMATORI – EPOKSIDNI

Srednjonaponski strujni mjerni transformatori upotrebljavaju se za prilagodbu mjerenih struja na srednjem naponu na iznose pogodne za priključak uređaja za mjerenje, zaštitu i upravljanje. Pritom izoliraju priključene uređaje od visokog napona mreže. Osnovne značajke su im primarna i sekundarna nazivna struja, nazivna snaga, razred točnosti, prošireni mjerni opseg, faktor sigurnosti, prespojivost i broj jezgri.  Ovisno o tome proizvodi li se strujni transformator za unutarnju ili vanjsku montažu, upotrebljava se odgovarajuća epoksidna smjesa.

Srednjonaponski strujni mjerni transformatori ugrađuju se u primarna (TS 110/X kV i TS 35(30)/X kV) te sekundarna (TS 10(20)/0,4 kV) srednjonaponska postrojenja (neizravno mjerenje potrošnje električne energije, mjerenje kvalitete električne energije, zaštita i upravljanje).

 

NAPONSKI MJERNI TRANSFORMATORI – EPOKSIDNI

Srednjonaponski naponski mjerni transformatori namijenjeni su za odvajanje mjernih i zaštitnih uređaja od srednjeg napona te za transformaciju primarnih napona na iznos prilagođen mjernim i zaštitnim uređajima s definiranim razredom točnosti. Osnovne značajke su im primarni i sekundarni nazivni napon, nazivna snaga, nazivna frekvencija, razred točnosti, prespojivost i broj sekundara. Ovisno o tome proizvodi li se naponski transformator za unutarnju ili vanjsku montažu, upotrebljava se odgovarajuća epoksidna smjesa.  

Srednjonaponski naponski mjerni transformatori ugrađuju se u primarna (TS 110/X kV i TS 35(30)/X kV) te sekundarna (TS 10(20)/0,4 kV) srednjonaponska postrojenja (neizravno mjerenje potrošnje električne energije, mjerenje kvalitete električne energije, zaštita i upravljanje).